Bồn tắm Govern

Bồn tắm massage Govern JS 8119

JS 8119

36.990.000vnđ 31.441.500vnđ
Thêm vào giỏ hàng

Bồn tắm massage Govern JS 8119

 • Mã sản phẩm: JS 8119
 • Kích thước: 1350 x 1350 x 680mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 31.441.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8185

 • Mã sản phẩm: JS 8185
 • Kích thước: 1850 x 1850 x 800mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8092

 • Mã sản phẩm: JS 8092
 • Kích thước: 1700 x 810 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8091

 • Mã sản phẩm: JS 8091
 • Kích thước: 1700 x 770 x 650mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8161

 • Mã sản phẩm: JS 8161
 • Kích thước: 1900 x 1900 x 800mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 922B

 • Mã sản phẩm: JS 922B
 • Kích thước: 1700 x 900 x 670mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 0 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8119P, bồn massage ngọc trai - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8119P
 • Kích thước: 1350 x 1350 x 680mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 43.341.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm Govern JS 8091, không massage

 • Mã sản phẩm: JS 8091
 • Kích thước: 1700 x 770 x 650mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 25.627.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8079, bồn massage - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8079
 • Kích thước: 1500 x 1500 x 650mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 36.456.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8099P, bồn tắm massage ngọc trai - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8099P
 • Kích thước: 1500 x 1500 x 580mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 45.551.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8185, bồn tắm massage - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8185
 • Kích thước: 1850 x 800mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 59.313.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8094 new, bồn tắm massage - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8094 new
 • Kích thước: 1500 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 28.891.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8094P, bồn tắm massage ngọc trai - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8094P
 • Kích thước: 1500 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 34.833.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8092P, bồn tắm massage ngọc trai - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8092P
 • Kích thước: 1700 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 40.706.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8092 new, bồn tắm massage - sục khí

 • Mã sản phẩm: JS 8092 new
 • Kích thước: 1700 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 33.141.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 0744

JS 0744

39.680.000vnđ 33.728.000vnđ
Thêm vào giỏ hàng

Bồn tắm massage Govern JS 0744

 • Mã sản phẩm: JS 0744
 • Kích thước: 1050 x 1050 x 720mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 33.728.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 0743, bồn tắm massage đèn led

 • Mã sản phẩm: JS 0743
 • Kích thước: 1200 x 1200 x 590mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 35.343.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 0743P, bồn tắm massage ngọc trai, đèn led

 • Mã sản phẩm: JS 0743P
 • Kích thước: 1200 x 1200 x 590mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 47.243.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8330, bồn tắm massage - sục khí - đèn led

 • Mã sản phẩm: JS 8330
 • Kích thước: 1600 x 1200 x 740mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 39.652.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 8330B, bồn tắm massage - sục khí - đèn led

 • Mã sản phẩm: JS 8330B
 • Kích thước: 1800 x 1200 x 740mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 41.633.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 6009-1, bồn tắm massage - sục khí - đèn đổi màu

 • Mã sản phẩm: JS 6009-1
 • Kích thước: 1700 x 750 x 580mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 44.081.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 6010-1, bồn tắm massage - sục khí - đèn đổi màu

 • Mã sản phẩm: JS 6010-1
 • Kích thước: 1600 x 750 x 580mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 42.202.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 6011-1, bồn tắm massage - sục khí - đèn đổi màu

 • Mã sản phẩm: JS 6011-1
 • Kích thước: 1300 x 1300 x 580mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 47.472.500 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage Govern JS 0503, bồn tắm massage - sục khí - bồn thả

 • Mã sản phẩm: JS 0503
 • Kích thước: 1500 x 1500 x 680mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 50.728.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

-->