Chính sách bảo mật

         

        Để đảm bảo mọi thông tin cá nhân của quý khách hàng được đảm bảo bảo mật tuyệt đối, Viethoagroup xin đưa ra chính sách bảo mật với nội dung như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

        Do quy mô thị trường thiết bị vệ sinh của chúng tôi khá mở rộng, nên chúng tôi luôn đưa ra những thông tin được đăng trên website https://coasts.vn/ khá hữu ích và hoàn toàn chính xác nhất có thể. Để thực hiện điều đó, https://coasts.vn/ có yêu cầu quý khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc. Đó là những thông tin chúng tôi có thể thu thập như: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc,...

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

        Mọi thông tin cá nhân được quý khách hàng cung cấp có thể dùng vào mục đích sau:

- Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thực hiện những giao dịch mà quý khách hàng yêu cầu.

- Gửi thông tin cần thiết đến khách hàng.

- Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ.

- Nâng cao sự tương tác với khách hàng

        Nếu không có sự đồng ý của quý khách hàng thì chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo. Thông tin cá nhân này được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

        Mọi thông tin liên lạc của cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ bảo toàn và lưu trữ trong thời hạn 5 năm, nhằm phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

4. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

        Tại văn phòng của Viethoagroup.