Bình lọc bể bơi là thiết bị lọc và làm sạch nguồn nước một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất, giúp bể bơi duy trì chất lượng và an toàn. Được ví như là trái tim của hồ bơi, bình lọc bể bơi được sử dụng cho bể bơi, hồ bơi, hồ nuôi tôm cá và xử lý nước công nghiệp.

Bình lọc bể bơi công nghiệp

AK45-1400

Liên hệ
Bình lọc bể bơi công nghiệp
 • Mã sản phẩm: AK45-1400
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi D650

D650

Liên hệ
Bình lọc bể bơi D650
 • Mã sản phẩm: D650
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi D700

D700

Liên hệ
Bình lọc bể bơi D700
 • Mã sản phẩm: D700
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi D800

D800

Liên hệ
Bình lọc bể bơi D800
 • Mã sản phẩm: D800
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Emaux P650

P650

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Emaux P650
 • Mã sản phẩm: P650
 • Bảo hành:12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Emaux V1200

V1200

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Emaux V1200
 • Mã sản phẩm: V1200
 • Bảo hành:12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Emaux V450

V450

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Emaux V450
 • Mã sản phẩm: V450
 • Bảo hành:12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Emaux van ngang

S450 - S700

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Emaux van ngang
 • Mã sản phẩm: S450 - S700
 • Bảo hành:12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi gia đình

BR640

Liên hệ
Bình lọc bể bơi gia đình
 • Mã sản phẩm: BR640
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi gia đình Minder GS

Minder GS

Liên hệ
Bình lọc bể bơi gia đình Minder GS
 • Mã sản phẩm: Minder GS
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi gia đình Minder GSH

Minder GSH

Liên hệ
Bình lọc bể bơi gia đình Minder GSH
 • Mã sản phẩm: Minder GSH
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Minder B

B

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Minder B
 • Mã sản phẩm: B
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi minder D1050

D1050

Liên hệ
Bình lọc bể bơi minder D1050
 • Mã sản phẩm: D1050
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Minder D900

D900

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Minder D900
 • Mã sản phẩm: D900
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi Minder G

Minder G

Liên hệ
Bình lọc bể bơi Minder G
 • Mã sản phẩm: Minder G
 • Bảo hành:24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bình lọc bể bơi van đứng Kripsol

GT506.C

Liên hệ
Bình lọc bể bơi van đứng Kripsol
 • Mã sản phẩm: GT506.C
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá mới: Liên hệ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

  0904658533
  Shopping cart0
  Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
  Continue shopping
  0