Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8000A
 • Kích thước: 1540 x 1540 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 18.100.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8062
 • Kích thước: 1820 x 970 x 600mm
 • Bảo hành: 2 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 17.450.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8063
 • Kích thước: 1320 x 1320 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 15.800.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8064
 • Kích thước: 1400 x 1400 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 15.950.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8065
 • Kích thước: 1370 x 810 x 720mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 13.900.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8066
 • Kích thước: 1700 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.350.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8067
 • Kích thước: 1700 x 810 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.400.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8072
 • Kích thước: 1600 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.350.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8074
 • Kích thước: 1400 x 750 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.880.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8061
 • Kích thước: 1800 x 850 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 16.610.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8060
 • Kích thước: 1810 x 900 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 18.600.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8000
 • Kích thước: 1540 x 1540 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 16.900.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8001
 • Kích thước: 1250 x 1250 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.350.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8002R
 • Kích thước: 1710 x 760 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.350.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8002L
 • Kích thước: 1710 x 760 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.350.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8003R
 • Kích thước: 1770 x 810 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 15.100.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8003L
 • Kích thước: 1770 x 810 x 600mm
 • Bảo hành: 2 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 15.100.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8004
 • Kích thước: 1600 x 850 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 15.000.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8005
 • Kích thước: 1800 x 890 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 17.300.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8006R
 • Kích thước: 1520 x 760 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.210.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8006L
 • Kích thước: 1520 x 760 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.210.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8007
 • Kích thước: 1670 x 890 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 15.300.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8008
 • Kích thước: 1610 x 790 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 14.710.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

Bồn tắm massage ngọc trai galaxy AMAZON

 • Mã sản phẩm: TP-8009
 • Kích thước: 1800 x 1200 x 600mm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Giá: 19.500.000 VNĐ

Hỗ trợ online: Hotline:0904 658 533

Gọi đặt hàng miễn phí từ 8h00 đến 21h30

-->